Φραγκίσκος Φραγκεσκίδης

Φραγκίσκος Φραγκεσκίδης

Σύμβουλος

Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακό σε Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης «Management Information Systems»
  • Πτυχίο «BSc» στην Επιστήμη των υπολογιστών (Πληροφορική) «Computer Science»

Σύνοψη

Ο Φραγκίσκος είναι επαγγελματίας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής. Έχει εργαστεί σε διαφορετικές θέσεις και ρόλους ευθύνης κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του και διαθέτει ευρεία γνώση σε όλες τις πτυχές που αφορά η πληροφορική.

Πολύ νωρίς στην καριέρα του ασχολήθηκε με την Έρευνα και Ανάπτυξη, εργαζόμενος στον τομέα «Αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI)». Η έρευνά του είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρία για να αλληλεπιδράσουν με υπολογιστές, επιτυγχάνοντας τον πλήρη έλεγχο ενός υπολογιστή χωρίς φυσική επαφή. Η δουλειά του περιλάμβανε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών αλγορίθμων παρακολούθησης προσώπου. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του διαδόθηκαν μέσω δημοσιεύσεων άρθρων σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, και οδήγησαν σε χρηματοδότηση και βραβεία. Το έργο του έχει αναφερθεί σε διεθνείς δημοσιεύσεις από διάφορους ερευνητές – συγγραφείς, ορισμένοι από τους οποίους μπορούν εύκολα να βρεθούν στο Google Scholar.

Παράλληλα, μεταξύ 2000 και 2008 ήταν διευθυντής πληροφορικής μιας διεθνούς εταιρείας, της DHL, όπου απέκτησε ανεκτίμητη γνώση και εμπειρία σε σχέση με τη διαχείριση κάθε πτυχής του τμήματος πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του προϋπολογισμού, του σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, της διαθεσιμότητας και ασφάλειας συστημάτων, της ανάπτυξης λογισμικού από τον οργανισμό εσωτερικά, της μετάβασης πολύπλοκων συστημάτων σε παγκόσμια κέντρα δεδομένων και της αυξημένης παραγωγικότητας και ικανοποίησης των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής των καταλληλότερων λύσεων λογισμικού και υποδομής.

Το 2009, το πάθος του για νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα τον οδήγησε να εργαστεί για τα επόμενα 10 χρόνια στην ανάπτυξη λογισμικού, οδηγώντας το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολλών εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού για πελάτες, όπως η Αστυνομία Κύπρου και οι Rescueline, Fileminders, Grant Thornton, διάφοροι οργανισμοί στον τομέα της υγείας, εταιρείες στον κλάδο των Ασφαλειών και πολλοί άλλοι, χρησιμοποιώντας κυρίως τεχνολογίες διαδικτύου και υπολογιστικού νέφους.

Αργότερα συμμετείχε στην ανάπτυξη του καινοτόμου λογισμικού, proto.io και overflow.io, που χρησιμοποιείται από μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως, όπως ESPN, Amazon, IDEO και PayPal. Επί του παρόντος εργάζεται για την επιτυχή εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, (ΓΕΣΥ), του καθολικού συστήματος ασφάλισης υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής στην Κύπρο.

Τομείς εξειδίκευσης

  • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τεχνολογία και καινοτομία
  • Αρχιτεκτονική λύσεων Υπολογιστικού Νέφους («cloud»)