• Συχνά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο και την έκταση που πρέπει να λαμβάνει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο.

  Επίσης, θα συναντήσετε διαφορετικές απόψεις που αφορούν τη χρήση Επιχειρηματικού Σχεδίου και τα οφέλη που αυτή προσφέρει.

  Πιο κάτω εξηγείται αναλυτικά, τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τι περιλαμβάνει, πως αξιοποιείται για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση του και ποια τα Οφέλη αυτά.

  Επίσης, εξηγούνται οι μορφές που μπορεί να λάβει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, από ένα λιτό Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο μέχρι ένα λεπτομερές Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς και το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου Επιχειρηματικού Σχεδίου.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου,  της ετοιμασίας του  Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.

 • Συχνά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο και την έκταση που πρέπει να λαμβάνει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο.

  Επίσης, θα συναντήσετε διαφορετικές απόψεις που αφορούν τη χρήση Επιχειρηματικού Σχεδίου και τα οφέλη που αυτή προσφέρει.

  Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τι είναι το Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο και Πότε αυτή είναι η κατάλληλη μορφή για το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο.

  Σε ξεχωριστό κείμενο μπορείτε να διαβάσετε «Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο, Ποιος το χρειάζεται και Γιατί, ποια Οφέλη», όπου εξηγείται αναλυτικά, Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τι περιλαμβάνει, πως αξιοποιείται για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση του και ποια τα προσφερόμενα Οφέλη.

  Στην περίπτωση που, για τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες, χρειάζεστε ένα λεπτομερές Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, εδώ, μπορείτε να μελετήσετε αναλυτικά ποιες πληροφορίες χρειάζεται να αναλυθούν και καταγραφούν στην κάθε ενότητα του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου. Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο χρειάζεται πάντα τόσο για Υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και για Νεοσύστατες Επιχειρήσεις («Startup»), μεταξύ άλλων περιπτώσεων, για την Εξασφάλιση Επιχειρηματικού Δανείου και την Εξεύρεση/ αναζήτηση Επενδυτών.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.