• Διαβάζοντας «Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο, Ποιος το χρειάζεται και Γιατί, Οφέλη» θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καταλάβατε ποια μορφή πρέπει να λάβει το κατάλληλο, αποτελεσματικό Επιχειρηματικό Σχέδιο στην περίπτωση σας.

  Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, χρειάζεται τόσο στην περίπτωση Υφιστάμενης επιχείρησης όσο και στην περίπτωση Νεοσύστατης Επιχείρησης («Startup») για την:

  • Εξασφάλιση Επιχειρηματικού Δανείου
  • Εξεύρεση/ αναζήτηση Επενδυτών

  Στην περίπτωση που, με βάση τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες, χρειάζεστε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, είναι σημαντικό να μελετήσετε και να αντιληφθείτε τι πρέπει να περιλαμβάνει, ανάλογα με το σκοπό του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

  Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις ενότητες που περιλαμβάνει ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, και να διαβάσετε αναλυτικά τι περιλαμβάνεται σε κάθε ενότητα, ανάλογα με τη χρήση του και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

  Ανεξάρτητα από τη μορφή που χρειάζεται να λάβει το Επιχειρηματικό Σχέδιο που καλύπτει τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες, είτε η μορφή χρειάζεται να είναι ένα λιτό Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο είτε απαιτείται ένα λεπτομερές Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, μελετώντας το υλικό που χρειάζεται για κάθε ενότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε την ανάλυση που πρέπει να γίνει στα πλαίσια κάθε ενότητας αφού, ακόμα και σε ένα Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο όπου καταγράφονται πληροφορίες συνοπτικά, χρειάζεται να ακολουθηθούν τα στάδια ανάλυσης έτσι ώστε να προκύψουν οι πληροφορίες που χρειάζεται να καταγραφούν.

  Εν τω μεταξύ, στην περίπτωση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, με περίοδο δραστηριοποίησης πέραν των 2 ετών, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους της οικονομίας (Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός, Κατασκευές, Εμπόριο κ.α.), οι οποίες στις προσπάθειές τους για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους χρειάζεται να εκπονήσουν Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε το Πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Κύπρο» της EBRD, το οποίο παρέχει χορηγία (όχι δανειοδότηση) 65% (Μέχρι 70% με κάποιες προϋποθέσεις) στο καθαρό κόστος εκπόνησης.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.

 • Η ενότητα Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετίνγκ και ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ είναι η τέταρτη ενότητα σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο.

  Πιο κάτω εξηγείται αναλυτικά τι περιλαμβάνεται στην ενότητα Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετίνγκ και ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ, ανάλογα με τη χρήση του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου/ Πλάνου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

  Αφού διαβάσετε τι περιλαμβάνει η ενότητα Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετίνγκ και ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ, μπορείτε να ενημερωθείτε για την επόμενη ενότητα που περιλαμβάνεται σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο, την ενότητα Ανάλυση της Επένδυσης.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.