• Ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας 125(Ι)2018 και ο ΓΚΠΔ 679/2016 προβλέπει ρητά και ξεκάθαρα ότι η χρήση των ΚΚΒΠ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές των νόμων.

    Πρακτικά τι σημαίνει όμως αυτό;

    Ο κάθε εργοδότης έχει δικαίωμα να διασφαλίσει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του και φυσικά το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, αλλά και τρίτα άτομα που πιθανόν να κινούνται σε αυτούς τους χώρους. Είναι κοινός αποδεκτό και σαφές ότι τέτοια μέτρα περιορίζουν και θεωρούνται αποτρεπτικά ως προς την επίτευξη άννομων σκοπών. Υπάρχουν περιστατικά όπου αναγνωρίστηκε κάποιο ύποπτο πρόσωπο και παραδόθηκε στην δικαιοσύνη με την χρηση ΚΚΒΠ. Επίσης ένα άλλο κομμάτι αφορά και τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ζητούν αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορέσει να αποδώσει τις ανάλογες αποζημιώσεις.

    Από την άλη μεριά όμως η χρήση των ΚΚΒΠ συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και ιδιαίτερα όταν υπάρχει και ήχος, όπου αυτό απαγορεύεται σε κάθε περιπτωση.