• Στις 6 Απριλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με καταληκτική ημερομηνία ισχύος για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 25η Μαϊου 2018. Ο νέος Κανονισμός με την εφαρμογή του καταργεί την προ εικοσαετείας οδηγία 95/46/ΕΚ που αφορούσε την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας 125(Ι)2018 και ο ΓΚΠΔ 679/2016 προβλέπει ρητά και ξεκάθαρα ότι η χρήση των ΚΚΒΠ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές των νόμων.

  Πρακτικά τι σημαίνει όμως αυτό;

  Ο κάθε εργοδότης έχει δικαίωμα να διασφαλίσει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του και φυσικά το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, αλλά και τρίτα άτομα που πιθανόν να κινούνται σε αυτούς τους χώρους. Είναι κοινός αποδεκτό και σαφές ότι τέτοια μέτρα περιορίζουν και θεωρούνται αποτρεπτικά ως προς την επίτευξη άννομων σκοπών. Υπάρχουν περιστατικά όπου αναγνωρίστηκε κάποιο ύποπτο πρόσωπο και παραδόθηκε στην δικαιοσύνη με την χρηση ΚΚΒΠ. Επίσης ένα άλλο κομμάτι αφορά και τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ζητούν αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορέσει να αποδώσει τις ανάλογες αποζημιώσεις.

  Από την άλη μεριά όμως η χρήση των ΚΚΒΠ συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και ιδιαίτερα όταν υπάρχει και ήχος, όπου αυτό απαγορεύεται σε κάθε περιπτωση.

 • Οι εταιρείες που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους πολίτες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς νέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων των πελατών. Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θέτει ένα νέο πρότυπο για τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα δεδομένα τους, αλλά οι εταιρείες θα αμφισβητηθούν καθώς εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης.

  Η συμμόρφωση θα προκαλέσει ορισμένες ανησυχίες και νέες προσδοκίες των ομάδων ασφαλείας. Για παράδειγμα, οΓΚΠΔ λαμβάνει μια ευρεία άποψη για το τι αποτελεί προσωπική πληροφορία αναγνώρισης. Οι εταιρείες θα χρειαστούν το ίδιο επίπεδο προστασίας για θέματα όπως η διεύθυνση IP ενός ατόμου ή τα δεδομένα cookie όπως κάνουν για το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

  Μερικοί από τους τύπους που προστατεύει ο ΓΚΠΔ είναι οι εξής:

  • Βασικές πληροφορίες ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμοί ταυτότητας
  • Δεδομένα ιστού όπως τοποθεσία, διεύθυνση IP, δεδομένα cookie και ετικέτες RFID
  • Υγεία και γενετικά δεδομένα
  • Βιομετρικά δεδομένα
  • Φυλετικά ή εθνικά δεδομένα
  • Πολιτικές απόψεις
  • Σεξουαλικός προσανατολισμός