BlogΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Η Διευθυντική Περίληψη είναι η πρώτη ενότητα σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο.

Πιο κάτω εξηγείται αναλυτικά τι περιλαμβάνεται στη Διευθυντική Περίληψη, ανάλογα με τη χρήση του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου/ Πλάνου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Αφού διαβάσετε τι περιλαμβάνει η Διευθυντική Περίληψη, μπορείτε να ενημερωθείτε για την επόμενη ενότητα που περιλαμβάνεται σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο, την ενότητα Επισκόπηση / Σύνοψη Επιχείρησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.


Η Διευθυντική Περίληψη («Executive Summary») του Επιχειρηματικού Σχεδίου χρειάζεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ποιος είσαι, αρχίζοντας με το όνομα, την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας.
 • Τι προσφέρετε και ποιο πρόβλημα επιλύει η επιχείρησή σας, περιλαμβάνοντας μια σύντομη περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε και γιατί είναι απαραίτητη. Η επιχείρησή σας δεν χρειάζεται να εξυπηρετεί ένα μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη ανάγκη ή ευκαιρία στην αγορά.
 • Την αγορά στόχο σας. Μερικές φορές το ίδιο το προϊόν ορίζει την αγορά, όπως «το X εξάρτημα του ταμπλό του αυτοκινήτου μάρκας Υ». Αν όχι, χρειάζεται μια σύντομη περιγραφή της αγοράς-στόχου.
 • Ο Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Χρειάζεται να αναφέρει εάν αναζητάτε επενδύσεις ή προσπαθείτε να εξασφαλίσετε τραπεζικό δάνειο.
 • Μέγεθος ή κλίμακα. Για μια υφιστάμενη επιχείρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσφατα στοιχεία ετήσιων πωλήσεων, ο αριθμός υπαλλήλων κ.α. Για μια νέα επιχείρηση («startup») μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύντομη περιγραφή των προσδοκιών, όπως ο στόχος πωλήσεων για το επόμενο έτος ή τρία χρόνια. Η απλή γραφική απεικόνιση, αντί της παράθεσης αρκετών αριθμητικών δεδομένων, βοηθά στην εύκολη και γρήγορη μετάδοση της πληροφόρησης στον χρήστη.
 • Κρίσιμα δεδομένα. Χρειάζεται η αναφορά οποιονδήποτε καθοριστικών λεπτομερειών που θα είχαν σημασία για το άτομο που θα διαβάσει την περίληψη. Για παράδειγμα, ότι όλοι οι ιδρυτές κατέχουν σημαντικά ακαδημαϊκά προσόντα σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριοποίησης και/ ή ότι διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιτυχίες στον ίδιο κλάδο και/ ή ότι στην επιχείρησή σας έχει απονεμηθεί κάποιο σημαντικό βραβείο για τις επιδόσεις της.

Θυμηθείτε ότι, στην περίπτωση που το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο απευθύνεται σε επενδυτές ή τραπεζίτες, σίγουρα χρειάζεστε μια καλή Διευθυντική Περίληψη αφού σε πολλές περιπτώσεις οι αξιολογητές θα διαβάσουν μόνο τη Διευθυντική Περίληψη, ενώ άλλοι θα διαβάσουν πρώτα τη Διευθυντική Περίληψη για να αποφασίσουν αν θα διαβάσουν ή όχι το υπόλοιπο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Έτσι, μια καλή Διευθυντική Περίληψη θα κερδίσει την προσοχή των αναγνωστών σας, παρουσιάζοντας τους τι κάνετε και γιατί πρέπει να διαβάσουν το υπόλοιπο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Μια Διευθυντική Περίληψη που θα ξεχωρίσει από τη μάζα και θα κερδίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

Θεωρήστε ότι η Διευθυντική Περίληψη είναι σαν μια πώληση, αλλά με περιορισμούς. Μια καλή Διευθυντική Περίληψη πωλεί το υπόλοιπο Σχέδιο, αλλά να θυμάστε ότι είναι σύνοψη άρα δεν πρέπει να ξεφεύγει από αυτό το δεδομένο. Άρα, χρειάζεται να επισημανθούν τα σημεία-κλειδιά, τα οποία θα οδηγήσουν στην επίτευξη του άμεσου επιχειρηματικού στόχου του Σχεδίου. Οι αναγνώστες αναμένουν ότι θα πληροφορηθούν, τουλάχιστον, για την επιχείρησή σας, το προϊόν/ υπηρεσία σας, την αγορά και τα οικονομικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση Επιχειρηματικών Σχεδίων που απευθύνονται σε Τραπεζίτες, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων, να θυμάστε ότι προτεραιότητα δίνεται στο Οικονομικό υπόβαθρο και ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τα Οικονομικά σας δεδομένα αντί να χρησιμοποιείται η ενότητα σαν πώληση του περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου.

Χρειάζεται να είναι σύντομη. Μια σελίδα είναι καλύτερη από δύο, και δύο είναι καλύτερες από πέντε, και πάνω από πέντε σελίδες, θεωρούμε, είναι υπερβολή. Χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Πρέπει να είναι απλή. Δεν είναι απλά ένα έγγραφο, πρέπει να αντικατοπτρίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας, άρα πρέπει να βασίζεται στη λειτουργικότητα της δικής σας επιχείρησης. Οι περισσότερες Διευθυντικές Περιλήψεις είναι σύντομες, μερικές φορές σε μορφή λίστας («bullet points»), με τα κείμενα κατανεμημένα σε υπο-ενότητες. Εικόνες, όπως μια εικόνα ενός προϊόντος ή ένα διάγραμμα που εμφανίζει οικονομικά στοιχεία είναι συνήθως ευπρόσδεκτα.

H Διευθυντική Περίληψη ετοιμάζεται στο τέλος. Παρόλο που η Διευθυντική Περίληψη βρίσκεται στην αρχή ενός επίσημου, ολοκληρωμένου, Επιχειρηματικού Σχεδίου, πολλοί πεπειραμένοι επιχειρηματίες και σύμβουλοι επιχειρήσεων, εμάς συμπεριλαμβανομένων, επιλέγουν να γράψουν την περίληψη αφού έχουν ολοκληρώσει τη συγγραφή του αναλυτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου. Με αυτή την πρακτική είναι πιο εύκολο να υπογραμμίζει τα σημεία που έχουν αναλυθεί ήδη στο κυρίως μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Οργάνωση με βάση σειρά προτεραιότητας – σημασίας. Δεν υπάρχει καθορισμένη σειρά παρουσίασης. Για καλύτερη παρουσίαση είναι σημαντικό η σειρά να είναι με βάση τη σημασία οδηγώντας στα δεδομένα που χρειάζεται να δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση – προσοχή.

Όταν ολοκληρωθεί η Διευθυντική Περίληψη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτόνομη «Συνοπτική Έκθεση/ Υπόμνημα». Οι επενδυτές ζητούν συχνά από τις νέες επιχειρήσεις («startups») να στείλουν ένα συνοπτικό σημείωμα αντί για ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αυτόνομη Διευθυντική Περίληψη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου που στοχεύει στην εξεύρεση επενδυτών χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Οι επενδυτές διερευνούν ευκαιρίες χρησιμοποιώντας περιλήψεις, όχι πλήρη επιχειρηματικά σχέδια, όμως δεν μπορούν να κάνουν αξιολόγηση της επένδυσης χωρίς ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο.
 • Να αναφέρει προηγούμενη εμπειρία στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων («startups») και/ ή εμπειρία στον τομέα αναφοράς.
 • Να αναφέρει πόσα χρήματα προσπαθείτε να εξασφαλίσετε και πως θα τα ξοδέψετε
 • Να αναφέρετε τη Στρατηγική Εξόδου σας
 • Να είναι πειστική, με επικέντρωση στα γεγονότα
 • Να αποφεύγει τα προφανή κλισέ

Η αυτόνομη Διευθυντική Περίληψη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου που στοχεύει στην εξασφάλιση επιχειρηματικού δανείου χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:
Σε αντίθεση με την κοινή εσφαλμένη αντίληψη, οι τραπεζίτες δεν αναλαμβάνουν ποτέ σημαντικούς κινδύνους για Επιχειρηματικά Σχέδια. Για να κερδηθεί το ενδιαφέρον των τραπεζιτών, η Διευθυντική Περίληψη πρέπει να καλύψει τα έξι βασικά σημεία που αναφέρονται στην αρχή του άρθρου, συν μερικά άλλα επιλεγμένα σημεία τα οποία υπογραμμίζουν τη σταθερότητα, τα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό και το οικονομικό ιστορικό, δείχνοντας ότι το δάνειο δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Οι καλοί επαγγελματίες τραπεζίτες ζητούν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο ως μέρος μιας αίτησης δανείου επειδή δικαίως θέλουν να γνωρίζουν και να κατανοούν την επιχείρησή σας, όμως δεν αναλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους. Η Διευθυντική Περίληψη, στην περίπτωση Επιχειρηματικού Σχεδίου με σκοπό την εξασφάλιση Επιχειρηματικού Δανείου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων, δεν πρέπει να θεωρείται σαν πώληση, αλλά μάλλον σαν καθησυχαστική και περιγραφική.

Άρα, η Διευθυντική Περίληψη στην περίπτωση τραπεζιτών χρειάζεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή της προσωπικής/ εταιρικής σας καθαρής αξίας (ανάλογα με το αν αφορά υφιστάμενη ή νέα («Startup») επιχείρηση. Ενώ οι επενδυτές θέλουν να δουν εμπειρία διαχείρισης της ομάδας διοίκησης, οι τραπεζίτες, επιπλέον από το υπόβαθρο της διευθυντικής ομάδας, θέλουν να δουν την προσωπική καθαρή αξία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και/ ή την αξία των επιχειρήσεων.
 • Να είστε διαφανείς σε σχέση με το οικονομικό σας ιστορικό και τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία. Οι επενδυτές δίνουν προτεραιότητα/ έμφαση στη μελλοντική δυνητική ανάπτυξη, οι τραπεζίτες επίσης λαμβάνουν υπόψη τη μελλοντική δυνητική ανάπτυξη, αλλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο οικονομικό ιστορικό και τα διαθέσιμα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία.
 • Δώστε στοιχεία για την πιθανή σας σταθερότητα και επιχειρηματική μακροζωία. Ενώ οι επενδυτές θέλουν να αξιολογήσουν στρατηγικές για πιθανή έξοδο, οι τραπεζίτες αξιολογούν τη μελλοντική σταθερότητα που προσφέρουν οι δανειολήπτες τους.

Διευθυντικές Περιλήψεις για εσωτερικά Επιχειρηματικά Σχέδια, Επιχειρησιακά Σχέδια ή Στρατηγικά Σχέδια
Όπως αναφέρεται στο άρθρο, ένα Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν χρειάζεται περίληψη, αφού η κλασική Διευθυντική Περίληψη χρειάζεται για επίσημα Επιχειρηματικά Σχέδια που απευθύνονται σε εξωτερικούς αναγνώστες.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια είδη Επιχειρηματικών Σχεδίων τα οποία απευθύνονται σε εσωτερικούς αναγνώστες, όπως ένα ετήσιο Σχέδιο/ Πλάνο Λειτουργιών (ή Ετήσιο Πλάνο) («Operations Plan») ή ένα Στρατηγικό Σχέδιο («Strategic Plan»), στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Διευθυντική Περίληψη για να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός του Σχεδίου και να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτονται τα κυριότερα σημεία. Στην περίπτωση τέτοιων Σχεδίων δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται οι τυπικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, που ήδη όλοι γνωρίζουν.

Αφού ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της Διευθυντικής Περίληψης, μπορείτε να ενημερωθείτε για την επόμενη ενότητα που περιλαμβάνεται σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο, την ενότητα Επισκόπηση / Σύνοψη Επιχείρησης.

Επίσης, επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο, πιο κάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υπόλοιπες ενότητες που περιλαμβάνει ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο/ Πλάνο:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.

Comments powered by CComment

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Διερευνίστε τις προοπτικές σας

Κάντε κλικ για να άμεση επικοινωνία!


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@businessplanning.biz