ΥπηρεσίεςΟλοκληρωμένες, Εξειδικευμένες, Στοιχειοθετημένες, Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μάρκετινγκ

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τόσο την εκπόνηση στρατηγικής όσο και υποστήριξη στην υλοποίηση της.

Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων δίνεται έμφαση σε ενέργειες που παρέχουν μετρήσιμα σημεία αναφοράς, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία.

Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό Στρατηγικής Μάρκετίνγκ
  • Ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ
  • Διαχείριση / Υποστήριξη υλοποίησης Πλάνου Μάρκετινγκ
  • Ανάπτυξη Εμπορικού Σήματος («Branding») και Εταιρικής Ταυτότητας
  • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Σχετικά Άρθρα:
Τα πιο κάτω άρθρα, που δημοσιεύονται στο blog μας, περιλαμβάνουν χρήσιμη πληροφόρηση σε σχέση με τα δεδομένα που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του Σχεδιασμού της Στρατηγικής Μάρκετινγκ και της ετοιμασίας και Υλοποίησης Πλάνου Μάρκετινγκ.

Ανάλυση Αγοράς

Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετίνγκ και ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Διερευνίστε τις προοπτικές σας

Κάντε κλικ για να άμεση επικοινωνία!


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@businessplanning.biz