ΥπηρεσίεςΟλοκληρωμένες, Εξειδικευμένες, Στοιχειοθετημένες, Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν υποστήριξη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τόσο για υφιστάμενες όσο και για νεοσύστατες επιχειρήσεις («Start-ups»).

Παρέχουμε εκπόνηση ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων ή υποστήριξη για επιμέρους θέματα, με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Οι Υπηρεσίες μας καλύπτουν υποστήριξη τόσο για την ετοιμασία Σχεδίων/ Πλάνων όσο και για την Υλοποίηση τους.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τόσο υποστήριξη για την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων/ Πλάνων όσο και υποστήριξη για την υλοποίηση τους.

Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Επιχειρηματικά Σχέδια για νεοσύστατες επιχειρήσεις («Start-ups») & απαιτήσεις για χρηματοδότηση
 • Πλάνα/ Σχέδια ανάπτυξης επιχειρήσεων
 • Οικονομικές Προβλέψεις
Μελέτες Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας: Αγορά/ Τεχνολογία/ Νομοθεσία
 • Ανάλυση Οικονομικής Βιωσιμότητας
 • Προϋπολογισμό κεφαλαίου & Αξιολόγηση επένδυσης
Στρατηγική
 • Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Προγραμματισμό
Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) Οι Υπηρεσίες μας για τη Διαχείριση Λειτουργιών ενσωματώνουν τις αρχές της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM) και αξιοποιούμε κατάλληλα εργαλεία TQM στην παροχή των Υπηρεσιών μας
 • Βελτίωση Διαδικασιών
 • Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών («BPR»)
 • Μέτρηση απόδοσης & Παρακολούθηση/ Βασικούς Δείκτες Απόδοσης («KPIs»)
 • Πολιτικές & Διαδικασίες Εξυπηρέτησης/ Ικανοποίησης Πελατών

Σχετικά Άρθρα:
Τα πιο κάτω άρθρα, που δημοσιεύονται στο blog μας, περιλαμβάνουν χρήσιμη πληροφόρηση σε σχέση με δεδομένα που χρειάζεται να συνυπολογίζονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ/ ΠΛΑΝΟ, ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ, ΟΦΕΛΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ/ ΠΛΑΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Διερευνίστε τις προοπτικές σας

Κάντε κλικ για να άμεση επικοινωνία!


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@businessplanning.biz